1 Yumejiís Theme Shigeru Umebayashi 2:29
2 Mo-wanís dialogue 0:09
3 Angkor Wat Theme I Michael Galasso 2:12
4 ITMFL I Michael Galasso 2:09
5 Aquellos Ojos Verdes Nat King Cole 2:12
6 Shuang Shuang Yan Deng Bai Yin 2:53
7 ITMFL II Michael Galasso 1:03
8 Radio Broadcast / Hua Yang De Nian Hua Zhou Xuan 3:18
9 Quizas Quizas Quizas Nat King Cole 2:45
10 Bengawan Solo Rebecca Pan 2:51
11 ITMFL III Michael Galasso 1:32
12 Si Lang Tan Mu Tan Xin Pei 0:21
13 Shuang Ma Hui Zhang Yun Xian, Hou Li Jun 1:13
14 Blue Michael Galasso 5:44
15 Hong Niang Hui Zhang Sheng Zheng Jun Mian, Li Hong 1:59
16 Li-zhenís dialogue / Te Quiero Dijiste Nat King Cole 2:42
17 Angkor Wat Theme II Michael Galasso 2:05
18 Yue Er Wan Wan Zhao Jiu Zhou Chiu Wai Ping 3:10
19 Casanovaís Flute Michael Galasso 2:18
20 Yumejiís Theme Shigeru Umebayashi /
    Li-zhenís dialogue 2:29
21 Angkor Wat Theme Finale Michael Galasso 2:44
| Back | Home |